Gereden route vastleggen dankzij het routevolgsysteem in eVDM®

Naast dat het verplicht is om het mestvervoer digitaal vast te leggen geldt er voor mestvervoer een extra eis, namelijk dat de gereden route wordt opgeslagen. Wij hebben daarom de routevolg-optie beschikbaar gesteld in de eVDM®-app. Met het routevolgsysteem wordt de rit automatisch vastgelegd. Deze gegevens worden volgens de wettelijke 5 jaar bewaard in je eVDM®-kantooromgeving.

Waarom deze eis?

Controle-instanties moeten achteraf de route van het transport met zekerheid kunnen reconstrueren. Deze route-informatie wordt niet verzonden aan rVDM. De vervoeder neemt de informatie zelf op in de eigen administratie. Hiervoor geldt de gebruikelijke bewaarplicht van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar. Bij een controle moet de vervoeder de gegevens van een gereden transport beschikbaar stellen. Dat gebeurt op basis van een rVDM-nummer, het is dus verplicht om de route bij het juiste eVDM® te tonen. Daarnaast moeten onder meer de datum, tijd en de aflegde routes getoond worden.

 

Met het routevolgsysteem in eVDM®, heb je dus alles bij de hand: de digitale mestbon, afbeelding van de weegbon en de bijbehorende route. Compleet gebundeld in één omgeving. De routevolg-optie is nu beschikbaar in eVDM®.

Foutmelding oplossen tijdens aanmelding rit particulier

Bij het selecteren van een nieuwe particulier als afnemer of leverancier, kan het voorkomen dat je deze foutmelding ziet in eVDM®. Ondanks diegene wel een BRS nummer heeft. Dat is vervelend. Dit heeft te maken met de communicatie tussen NVWA (e-Cert) en RVO, die soms niet goed verloopt bij aanvraag particulieren. Dit ligt dus niet aan onze software. Gelukkig is er wel een manier om dit op te lossen. Die je simpel en snel, zelf kan uitvoeren. Wij helpen je graag op weg.

Foutmelding

 

 

Oplossing foutmelding

Je kunt dit zelf oplossen door de particulier eenmalig handmatig te controleren in E-CertNL. Via Vooraanmelding selecteer je – BRS (particulier) – BRS-nummer – Postcode – Huisnummer.
De relatie wordt op deze wijze gevonden in E-CertNL. Nu kun je simpelweg via je eVDM®-account de voormelding aanmaken.

De foutmelding wordt in het vervolg niet meer getoond bij je gekozen particulier.

Een afgeronde digitale mestbon wijzigen  

Een digitale mestbon moeten wijzigen kan nog wel eens voorkomen. Gelukkig heb je als vervoerder, de mogelijkheid om aanpassingen te maken, tijdens transport of na afronding van de bon. In dit artikel leggen wij stapsgewijs uit, hoe en wat je kunt wijzigen in een digitale mestbon.

Hoe moet ik een mestbon wijzigen 

Het aanbrengen van wijzigingen kan tijdens transport of na afronding van de bon op 2 manieren, maar werkt erg omslachtig:

 1.  De bon is – goedgekeurd  – door afnemer en leverancier:
  Na goedkeuring wordt de bon doorgezet van E-CertNL naar RVO.
  Zodra de bon bij RVO is aangekomen, dien je een wijziging in.
  Dit doe je via de RVO website – scrol naar Direct regelen – en klik op rVDM Wijzigen.
 2. De bon is – nog niet goedgekeurd – door afnemer en leverancier:
  Laat de afnemer of leverancier de bon afkeuren.
  Nadat de bon is afgekeurd, heb je de mogelijkheid de bon te wijzigen in je eVDM®-kantooromgeving en kun je deze opnieuw versturen.
  Nu kunnen afnemer en leverancier de bon goedkeuren.

Wat kan ik wijzigen bij een mestbon – tot 1 januari 2024

Overheidsinstanties hebben besloten om een tijdelijke verruiming toe te staan bij het intrekken en wijzigen van gegevens. Deze verruiming is alleen inzetbaar tijdens het transport of na een afronding van een bon, voordat leverancier en afnemer de bon hebben bevestigd. De verruiming is tijdelijk en stopt op 1 januari 2024. Dit geldt voor de volgende onderwerpen:

 • Leverancier of laadplaats wijzigen na laadmelding:
  Dit kan aangepast worden in eVDM® als je de rol van beheerder, administratie of chauffeur-administratie hebt.
 • Transport met vervolgmelding kan ingetrokken worden:
  Wanneer er na de startmelding een vervolgmelding (laad- of weegmelding) is gemaakt, kan het transport nog ingetrokken worden, dit kan in de eVDM®-kantooromgeving. Dit geldt alleen als er uiteindelijk geen transport heeft plaatsgevonden.
 • De vervoerder kan een gereden transport afwijzen en vervolgens aanpassen:
  Net als afnemer en leverancier, kan de vervoeder een eigen gereden transport afwijzen in e-CertNL. De afgewezen bon in e-CertNL kun je terugvinden in je eVDM®-kantooromgeving onder Afgewezen bon. Vervolgens kun je de bon wijzigen en hem opnieuw indienen. Het is echter niet mogelijk om het doorgegeven gewicht aan te passen na het afwijzen door de vervoerder. Klik hier voor de handleiding.

eVDM in vakblad Grondig

In het novembernummer van vakblad Grondig staat een artikel over eVDM®. In dit artikel wordt de werkwijze van eVDM® uitgelegd en komen Cor van der Spek van het gelijknamige bedrijf en Paul Willemse van Masseurs vof aan het woord. Lees hun verhaal en laat je inspireren.

Heb je na het lezen van het artikel vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Nieuwe mestcodes in eVDM®

In 2019 zijn er wijzigingen in het mestbeleid. Eén van deze wijzigingen is dat er twee nieuwe mestcodes bij zijn gekomen.

De code voor gier en filtraat na mestscheiding voor rundvee en varkens is opgesplitst. Er is nu één code voor gier en één code voor filtraat na mestscheiding, voor zowel rundvee- als varkensmest. In totaal gaat het naar verwachting om vier nieuwe mestcodes.

Deze mestcodes nemen wij, zo snel de codes bij RVO bekend zijn, ook op in MiMIS en eVDM®.

RVO verwacht dat de wijzigingen begin februari 2019 definitief zijn. Voor het laatste nieuws over de wijzigingen in het mestbeleid verwijzen wij u graag naar de website van RVO.

eVDM en MiMIS nog beter op elkaar aangesloten

De digitale mestbon eVDM heeft een handige koppeling met het mestadministratieprogramma MiMIS. De chauffeur en de kantooromgeving kunnen zo nog makkelijker en efficiënter met eVDM werken.

In de laatste update van MiMIS zijn verschillende veranderingen doorgevoerd. Een belangrijke verandering voor het gebruiksgemak is dat de VDM nu op één scherm zichtbaar is. Bovendien is het kleurgebruik wat aangepast, zodat deze nu nog meer overeenkomsten vertoont met de bekende papieren mestbon:

Bij elk VDM in MiMIS kunnen documenten worden toegevoegd.

In de eVDM-app kunnen nu ook bijlagen meegestuurd worden. In de praktijk zal dit vaak een foto van het weegbriefje zijn.

Nadat het eVDM is afgerond wordt er in eVDM een pdf-bestand aangemaakt. Als de eVDM in MiMIS wordt verwerkt, wordt ook automatisch pdf ‘achter de bon’ in MiMIS op het tabblad Documenten geplaatst.

Naast dat deze pdf in het tabblad Documenten wordt opgenomen is de gebruiker vrij om hier nog andere documenten aan de MiMIS-bon te koppelen.

Vakblad Grondig besteedt aandacht aan eVDM®

In haar nieuwsbrief van 3 november 2017 besteedde het vakblad Grondig aandacht aan eVDM®, de elektronische mestbon.

In het bijbehorende nieuwsbericht zijn verschillende screenshots van de elektronische mestbon te vinden. De redactie van Grondig benadrukt dat eVDM® vanwege de API-standaard koppelbaar is aan verschillende administratieprogramma’s.

Themanummer mest

In november staat de papieren uitgave van Grondig in het teken van het thema mest. Het vakblad, dat wordt uitgegeven door Cumela, heeft een oplage van 3500 stuks.

Mest Hack: binnen 32 uur van ‘ja maar’ naar ‘het kan’!

Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober presenteerden wij eVDM tijdens de ‘Mest Hack’, een hackathon georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Farmhack.nl.

‘Tijdens de hackathon werkten verschillende teams aan onderwerpen gerelateerd aan het mestbeleid’, legt Ard Brandts, één van de deelnemers namens eVDM, uit. ‘Vanwege de setting en de doelstelling – naar een werkend product aan het einde 32 uur ‘hacken’ – was ‘ja maar’ geen optie. Nee, het was eerder: ‘het kan’!’

eVDM digitaliseert mestregistratie

Het eVDM-team werkte aan een oplossing voor de uitvoerbaarheid van het mestbeleid. ‘eVDM verkleint de enorme papierstroom die bij vervoer van mest ontstaat’, vertelt Sil Reusken. ‘Daardoor wordt mestregistratie eenvoudiger en goedkoper.’

Niet alleen boeren onderling hebben met vervoersbewijzen te maken, die papieren moeten ook naar de vervoerder, het laboratorium en de overheid voor controle. Door dat proces te digitaliseren, verkleint eVDM de kans op fouten. Minder fouten maken, betekent ook minder controle en herstel van fouten.

Betrokkenheid van RVO en NVWA waardevol

Ook Anton van der Poel was namens eVDM betrokken bij de Mest Hack. ‘Het was een uniek evenement waarbij we in sneltreinvaart weer alle ontwikkelingen op het gebied van data en ict voorbij hebben zien komen’, zegt hij. Dat ook de RVO en de NVWA betrokken waren, maakte de hackathon waardevol. ‘Zij zien dan direct de problemen waar ondernemers in de mestmarkt tegenaan lopen. Iets dat ze weer mee kunnen nemen in de ontwikkeling van beleid.’

Centrale database mestnummers

Sil beaamt dit. ‘Om de registratie nog makkelijker te maken, zou een centrale database van mestnummers ideaal zijn. Nu werken zowel overheid als transporteurs nog op een eiland met hun eigen administratie’, zegt hij. ‘Met eVDM is dit al ten dele te verhelpen.’