evdm

Mest Hack: binnen 32 uur van ‘ja maar’ naar ‘het kan’!

Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober presenteerden wij eVDM tijdens de ‘Mest Hack’, een hackathon georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Farmhack.nl.

‘Tijdens de hackathon werkten verschillende teams aan onderwerpen gerelateerd aan het mestbeleid’, legt Ard Brandts, één van de deelnemers namens eVDM, uit. ‘Vanwege de setting en de doelstelling – naar een werkend product aan het einde 32 uur ‘hacken’ – was ‘ja maar’ geen optie. Nee, het was eerder: ‘het kan’!’

eVDM digitaliseert mestregistratie

Het eVDM-team werkte aan een oplossing voor de uitvoerbaarheid van het mestbeleid. ‘eVDM verkleint de enorme papierstroom die bij vervoer van mest ontstaat’, vertelt Sil Reusken. ‘Daardoor wordt mestregistratie eenvoudiger en goedkoper.’

Niet alleen boeren onderling hebben met vervoersbewijzen te maken, die papieren moeten ook naar de vervoerder, het laboratorium en de overheid voor controle. Door dat proces te digitaliseren, verkleint eVDM de kans op fouten. Minder fouten maken, betekent ook minder controle en herstel van fouten.

Betrokkenheid van RVO en NVWA waardevol

Ook Anton van der Poel was namens eVDM betrokken bij de Mest Hack. ‘Het was een uniek evenement waarbij we in sneltreinvaart weer alle ontwikkelingen op het gebied van data en ict voorbij hebben zien komen’, zegt hij. Dat ook de RVO en de NVWA betrokken waren, maakte de hackathon waardevol. ‘Zij zien dan direct de problemen waar ondernemers in de mestmarkt tegenaan lopen. Iets dat ze weer mee kunnen nemen in de ontwikkeling van beleid.’

Centrale database mestnummers

Sil beaamt dit. ‘Om de registratie nog makkelijker te maken, zou een centrale database van mestnummers ideaal zijn. Nu werken zowel overheid als transporteurs nog op een eiland met hun eigen administratie’, zegt hij. ‘Met eVDM is dit al ten dele te verhelpen.’