Mestadministratie

Bij mesttransport hoort mestadministratie. Maar die verplichte mestadministratie is niet altijd eenvoudig. Het is tijdrovend en gevoelig voor fouten. eVDM, de digitale mestbon, is ontwikkeld om tijd te besparen en fouten te verminderen. Door eVDM vervolgens te koppelen aan uw mestadministratie, wordt deze een stuk eenvoudiger. Om de mestadministratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, ontwikkelden wij MiMIS.

Administratieve verwerking van mesttransporten

MiMIS is een softwarepakket, waarmee u snel en gemakkelijk mesttransporten invoert en verwerkt. Zowel voor het vervoer van dierlijke mest (Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen, VDM) als voor het vervoer van zuiveringsslib en compost (Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost, VZC) is MiMIS geschikt.

Het softwarepakket MiMIS is in ruim twintig jaar doorontwikkeld naar een volledig mestadministratiepakket. Van afzetcontracten en ritplanning tot factuurvoorstel: het kan met MiMIS. Voor zowel loonwerkers, mesttransporteurs en intermediairs heeft het pakket inmiddels zijn waarde bewezen.

Combineer MiMIS en eVDM

De digitale mestbon eVDM is te koppelen met elk mestadministratieprogramma. Maar juist met MiMIS combineert eVDM zeer goed, omdat wij hier volledige integratie van beide pakketten kunnen garanderen.
Door elektronische koppelingen met AGR-GPS, laboratoria en RVO is de handmatige invoer tot een minimum beperkt. In de basis is MiMIS een administratieprogramma voor mesttransporten, maar door diverse uitbreidingen zoals Order, Planning en de koppeling Financiële boekhouding is het programma ook in te zetten als een volledig Transport Informatie Systeem (TIS).

Voordelen MiMIS

  • Klaarzetten van mestbonnen
  • Eenvoudige en snelle vastlegging van alle gegevens van het VDM of VZC
  • Koppeling met diverse AGR-GPS-oplossingen van Eijkelkamp, VMA of Data2Track
  • Volgt standaard de wetgeving, en voorkomt zo het maken van fouten
  • Elektronische gegevensuitwisseling met laboratoria voor snel inzicht in de analyseresultaten
  • Klanten snel voorzien van leverings- en afnameoverzichten
  • Koppeling VDM met andere intermediairs en andere softwarepakketten
  • Efficiënte en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen de schakels in de mestketen
  • Optioneel: koppeling boordcomputers zodat ritinformatie en status transport inzichtelijk is
  • Optioneel: koppeling weegbruggegevens

Op de werkvloer

Lees hier meer over de ervaringen van onze klanten met MiMIS: