Firma Wassenaar – Bitgummole (Friesland)

Mesttransport- en loonbedrijf Firma Wassenaar is als intermediair betrokken bij zowel transport als het uitrijden en verwerken van dierlijke mest. Via het eigen loonbedrijf wordt de mest direct bij relaties verwerkt. In de winterperiode is het bedrijf betrokken bij transport, afvoer en verwerking van groenafval uit de kassen en tuinbouw.

Besparen op arbeidsuren

Tot en met 2011 werden de Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen veelal handmatig verwerkt, iets dat veel arbeidsuren kostte. Dit ging ten koste van advies en service aan relaties. Het bedrijf wilde sneller de benodigde gegevens bij de hand hebben en minder kosten kwijt zijn aan de inhuur van derden voor de administratieve afwikkeling van de mestadministratie.

MiMIS: beste optie

Na inventarisatie van de knelpunten kwam het MiMIS-softwarepakket voor de firma Wassenaar als beste optie uit de bus. Zo kon het bedrijf de vervoersbewijzen snel en foutloos zelf blijven verwerken. Daarnaast is er directe communicatie met het laboratorium en RVO. Ook geeft MiMIS inzicht in (klant)gegevens en de eigen voorraadposities in de mestsilo’s – iets dat goed paste bij de wensen van de firma.

Opstarten in één dagdeel

Om het programma op te starten, was een van onze supportmedewerkers één dagdeel aanwezig voor de initiële inrichting van het programma. Denk hierbij aan het inlezen van klantgegevens, maar ook het invoeren van basisgegevens voor een koppeling met de systemen van het laboratorium, RVO en het eigen wagenpark. Na installatie van het programma beschikte de firma Wassenaar over een pakket, dat aan hun eisen voor een geautomatiseerde verwerking van de mestadministratie voldoet.