mestregistratie in een digitaal systeem

Nieuwe mestcodes in eVDM®

In 2019 zijn er wijzigingen in het mestbeleid. Eén van deze wijzigingen is dat er twee nieuwe mestcodes bij zijn gekomen.

De code voor gier en filtraat na mestscheiding voor rundvee en varkens is opgesplitst. Er is nu één code voor gier en één code voor filtraat na mestscheiding, voor zowel rundvee- als varkensmest. In totaal gaat het naar verwachting om vier nieuwe mestcodes.

Deze mestcodes nemen wij, zo snel de codes bij RVO bekend zijn, ook op in MiMIS en eVDM®.

RVO verwacht dat de wijzigingen begin februari 2019 definitief zijn. Voor het laatste nieuws over de wijzigingen in het mestbeleid verwijzen wij u graag naar de website van RVO.