eVDM en MiMIS nog beter op elkaar aangesloten

De digitale mestbon eVDM heeft een handige koppeling met het mestadministratieprogramma MiMIS. De chauffeur en de kantooromgeving kunnen zo nog makkelijker en efficiënter met eVDM werken.

In de laatste update van MiMIS zijn verschillende veranderingen doorgevoerd. Een belangrijke verandering voor het gebruiksgemak is dat de VDM nu op één scherm zichtbaar is. Bovendien is het kleurgebruik wat aangepast, zodat deze nu nog meer overeenkomsten vertoont met de bekende papieren mestbon:

Bij elk VDM in MiMIS kunnen documenten worden toegevoegd.

In de eVDM-app kunnen nu ook bijlagen meegestuurd worden. In de praktijk zal dit vaak een foto van het weegbriefje zijn.

Nadat het eVDM is afgerond wordt er in eVDM een pdf-bestand aangemaakt. Als de eVDM in MiMIS wordt verwerkt, wordt ook automatisch pdf ‘achter de bon’ in MiMIS op het tabblad Documenten geplaatst.

Naast dat deze pdf in het tabblad Documenten wordt opgenomen is de gebruiker vrij om hier nog andere documenten aan de MiMIS-bon te koppelen.