Gereden route vastleggen dankzij het routevolgsysteem in eVDM®

Naast dat het verplicht is om het mestvervoer digitaal vast te leggen geldt er voor mestvervoer een extra eis, namelijk dat de gereden route wordt opgeslagen. Wij hebben daarom de routevolg-optie beschikbaar gesteld in de eVDM®-app. Met het routevolgsysteem wordt de rit automatisch vastgelegd. Deze gegevens worden volgens de wettelijke 5 jaar bewaard in je eVDM®-kantooromgeving.

Waarom deze eis?

Controle-instanties moeten achteraf de route van het transport met zekerheid kunnen reconstrueren. Deze route-informatie wordt niet verzonden aan rVDM. De vervoeder neemt de informatie zelf op in de eigen administratie. Hiervoor geldt de gebruikelijke bewaarplicht van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar. Bij een controle moet de vervoeder de gegevens van een gereden transport beschikbaar stellen. Dat gebeurt op basis van een rVDM-nummer, het is dus verplicht om de route bij het juiste eVDM® te tonen. Daarnaast moeten onder meer de datum, tijd en de aflegde routes getoond worden.

 

Met het routevolgsysteem in eVDM®, heb je dus alles bij de hand: de digitale mestbon, afbeelding van de weegbon en de bijbehorende route. Compleet gebundeld in één omgeving. De routevolg-optie is nu beschikbaar in eVDM®.