Voorwaarden eVDM® routevolgsysteem

  • U geeft toestemming aan Rovecom om de gereden route van de betrokken medewerkers vast te leggen
  • De vastgelegde gereden route wordt door Rovecom uitsluitend beschikbaar gesteld in uw eVDM®-kantooromgeving
  • Deze gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met en in aanvulling op de onderling vastgelegde verwerkersovereenkomst
  • De gereden route wordt opgeslagen samen met de bijbehorende eVDM®-bon en is in de eVDM®-kantooromgeving  op te vragen
  • De kosten voor het vastleggen van de gereden route bedragen 10 cent extra per eVDM®-bon, deze kosten worden samen met de bestaande kosten per eVDM®-bon, gefactureerd
  • Rovecom stelt deze data minimaal 5 jaar beschikbaar
  • Opzegging van het routevolgsysteem kan schriftelijk of per mail, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand