Release notes versie: 1.3.0

eVDM® update 30-01-2024

Dierlijke mest exporteren en importeren

Sinds 1 januari 2023 wordt alle mest die binnen Nederland vervoerd wordt, gereden o.b.v. het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM).  Vanaf 1 januari 2024 dient u ook gebruik te maken van het rVDM als het gaat om exporteren en importeren van dierlijke mest. Voor het transport doet u een of export- of importaanvraag in eVDM®.

 

Aanvragen
Bij Nieuwe aanvraag onder het menu eVDMs kan gekozen worden voor (r)eVDM of ClientMest. Daarnaast kan in het scherm Overzicht (r)eVDM of Overzicht ClientMest ook een nieuwe aanvraag gestart worden door op één van de ronde plus buttons te klikken. Hierbij is + CM een ClientMest aanvraag en de + RVDM een rVDM aanvraag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanmaken van een standaard (r)eVDM is gelijk gebleven, alleen de opbouw van het scherm is iets gewijzigd. Zo zijn bijvoorbeeld de velden Geplande datum en Tijd naast elkaar geplaatst, is het veld Laboratorium naar boven verplaatst en worden de velden voor de mestcodes over de hele breedte van het scherm gepresenteerd.

 

Erkenning van de leverancier van mest

In een export-aanvraag dient bij de Nederlandse leverancier een erkenning opgenomen te worden.
De gegevens voor deze erkenningen moeten vanuit e-CertNL overgenomen worden in eVDM®.

Dit kan onder het menu Stamgegevens –Erkenningen/Eisen.

 

Toestemming voor onverwerkte mest

Voor het importeren of exporteren van onverwerkte mest moet er een toestemmingsnummer aangevraagd worden. Dit toestemmingsnummer zal vervolgens ook in eVDM® ingevuld moeten worden. Dit is in deze versie nog niet mogelijk en zal in een toekomstige update mogelijk gemaakt worden.

Om op dit moment onverwerkte mest te rijden van of naar het buitenland zal via de hybride vorm gewerkt moeten worden zie “eVDMs importeren uit e-CertNL”.

 

ClientMest aanvraag

Transport

Het aanmaken van een ClientMest-aanvraag werkt in grote lijnen op dezelfde manier als een standaard (r)eVDM aanvraag. Een ClientMest-aanvraag start met het kiezen van:

  • Type Hiermee wordt aangegeven of het om export of import gaat (standaard staat deze op export)
  • Land Land van bestemming (export) of land van herkomst (import).
  • Clientmest eis Afhankelijk van type en land dient de juiste Clientmest eis gekozen te worden.

 

 

 

 

 

 

Met het kiezen van de Clientmest eis zal ook gelijk de gekoppelde opmerkingscode in de aanvraag opgenomen worden. Deze eerste opmerkingscode is niet te verwijderen of aan te passen.

Nadat een aanvraag bij e-CertNL aangeboden is en er een aanvraagnummer bekend is, kunnen de velden Type, Land en Clientmest eis niet meer aangepast worden.

 

Leverancier / Afnemer

Bij leverancier en afnemer moet op de gebruikelijke wijze een bedrijf en een locatie gekozen worden. Bij een Nederlandse bedrijf dient de juiste erkenning gekozen te worden.

Als er aan de erkenning producten gekoppeld zijn dan zullen deze direct in de aanvraag opgenomen worden.  In andere situaties dienen de gewenste producten uit de lijst gekozen te worden.

 

Exporteiskenmerken en Verstrekking documenten

De velden bij Exporteiskenmerken zullen in een nieuwe aanvraag met standaardwaarden gevuld zijn. Indien nodig kunnen deze natuurlijk gewoon aangepast worden door een andere waarde te kiezen.

Hetzelfde geldt voor de Verstrekking documenten. Ook hier zijn standaardwaarden opgenomen die handmatig aangepast kunnen/mogen worden.

 

Omzetten naar (r)eVDM
Als een aanvraag volledig ingevoerd is kan deze via Registratie opslaan en versturen bij e-CertNL aangeboden worden.

Als de aanvraag succesvol is geweest wordt het VDM-nummer in de aanvraag gepresenteerd.
Daarnaast zal ook de button Omzetten naar (r)eVDM actief worden.

 

 

 

Via deze optie wordt de ClientMest-aanvraag omgezet naar een (r)eVDM zodat de chauffeur het transport op de normale wijze via de eVDM®-app uit kan voeren.
Het moment (datum/tijd) dat de ClientMest-aanvraag omgezet is zal dan in de aanvraag gepresenteerd worden. Een (r)eVDM die is ontstaan uit een ClientMest-aanvraag kan niet meer aangepast worden.

 

Documenten

Na het omzetten van de ClientMest-aanvraag naar een (r)eVDM wordt het document in de ClientMest-aanvraag opgenomen. Door op een document te klikken kan deze gedownload worden.

 

 

 

 

 

 

Deze documenten zijn ook zichtbaar in de app van de chauffeurs.

 

eVDMs importeren uit e-CertNL

Als de ClientMest-aanvraag in de webschermen van e-CertNL is gedaan dan wordt ook vanuit het webscherm de omzetting naar een rVDM gedaan.
Deze (r)eVDMs “moeten” alleen dan in de eVDM®-app opgenomen worden, zodat de chauffeur het transport op normale wijze kan uitvoeren.

Deze bonnen kunnen in de kantooromgeving via het menu eVDMs – Importeren –   e-CertNL aanvragen in eVDM® overgenomen worden. Via dit menu kan de gewenste periode aangegeven worden:

 

 

 

 

In het daaropvolgende scherm zullen de bonnen gepresenteerd worden die wel binnen e-CertNL bekend zijn maar niet in eVDM® staan. Door volgens op het oranje aanvraagnummer te klikken wordt de aanvraag in eVDM® geopend. Als eVDM® de leverancier en of afnemer herkent zal deze direct gepresenteerd worden. Herkent eVDM® de relatie niet, dan dient de gebruiker uit de volgende opties een keuze in maken:

 

 

 

Zelf invullen:
eVDM® kan de juiste relatie niet vinden maar u weet zeker dat de relatie wel in de stamgegevens staat. In dat geval kunt u zelf de juiste relatie zoeken en in de bon opnemen.

Importeer leverancier (of afnemer) met e-CertNL gegevens:
In de webschermen van e-CertNL is een relatie gekozen die niet in de stamgegevens van eVDM staat.
Via Importeer leverancier (of afnemer) met e-CertNL gegevens worden de betreffende gegevens in de stamgegevens van eVDM® overgenomen en daarmee ook gelijk in de bon opgenomen.
Met deze optie wordt er dus een nieuwe relatie vanuit e-CertNL in eVDM® aangemaakt.

Dergelijke relaties zijn te herkennen aan de zoeknaam. eVDM® zal in het veld van deze relatie voor de naam “e-CertNL” plaatsen.

 

 

 

Via de oranje button Importeren zal het rVDM daadwerkelijk in eVDM® opgenomen worden en daarna door de chauffeur op de normale wijze via de eVDM®-app uitgevoerd en afgerond kunnen worden.

 

Release V 1.3.0 – App omgeving

Op de telefoon zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, deze update wordt verplicht doorgevoerd bij de chauffeurs. Tijdens het opstarten van de app worden de chauffeurs gedwongen om de update te downloaden.

CM Documenten zichtbaar in aanvraag

In een ClientMest aanvraag kunnen de documenten ook op de telefoon zichtbaar gemaakt worden. Bij het openen van een CM aanvraag (9xxxxxxxxx) kan naast de gewichten knop, op de knop “documenten” geklikt worden om de documenten in te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten kunnen alleen getoond worden als de CM aanvraag via eVDM® is verlopen en niet via de hybride methode.

 

Verbeteringen voor het vastleggen van de routes

Voor het vastleggen van de routes op de achtergrond van de telefoon zijn er verbeteringen doorgevoerd in de app.

De app vraagt nu bij de update/ installatie voor een machtiging om meldingen te sturen. Er worden door eVDM® geen meldingen verstuurd maar dit wordt gebruikt om de routers beter vast te kunnen leggen als je de app afsluit.