Release notes versie: 1.2.6

eVDM® update 04-04-2023 (Sp-42 rVDM)

 

Opmerkingscode 72 i.c.m. mestcode 50

eCert heeft de combinatie van opmerkingscode 72 (Afvoer naar champignonsubstraatbereider) en mestcode 50 (drijfmest vleesvarkens) mogelijk gemaakt. In navolging daarop is deze combinatie nu ook mogelijk in eVDM®.

 

Locatie bepaling

De eVDM®-app gaat de locaties van de start, weging en einde nauwkeuriger bepalen.
Hiervoor zal de app na de update vragen om toegang te geven tot de locatie van het betreffende apparaat.
! Belangrijk: Voor Android: kies voor Tijdens gebruik van de app en laat de optie op Exact staan.
! Belangrijk: Voor iOS: kies voor Bij gebruik van app en laat de optie op Exact aan staan.

Controle op gewicht

De eVDM®-app controleert nu bij de invoer van het gewicht of dit niet te veel afwijkt.
Als het ingevoerde gewicht meer dan 20% afwijkt van het geschatte gewicht krijgt de chauffeur hier een melding van.

Bij Ja wordt het ingevoerde gewicht geaccepteerd en wordt de weegmelding naar eCert verzonden.
Bij Nee kan het juiste gewicht ingevoerd worden.

Button REGISTRATIE VERSTUREN

De button voor het versturen van de registratie geeft nu beter aan of de aanvraag verstuurd kan/mag worden.
Zolang de aanvraag nog niet verzonden kan/mag worden is deze button niet actief en wordt dit in het grijs gepresenteerd.

Is de aanvraag compleet en geschikt om te versturen, dan wordt deze als onderstaande gepresenteerd.

 

Eigen code 

In eVDM® kan nu in de aanvraag een eigen code opgegeven worden.
Hiervoor is zowel in de aanvraag in de kantooromgeving als in de app een veld Eigen code beschikbaar.
Deze code wordt vervolgens weer bij eCert in het veld Eigen code gepresenteerd.

Datum tijd

In de geopende aanvraag wordt nu bij de button Status controleren het moment gepresenteerd dat eVDM® voor het laatst de status van de aanvraag gecontroleerd heeft. Deze datum en tijd wordt bijgewerkt als eVDM® zelf (automatisch) de status controleert en wanneer de gebruiker zelf op Status controleren klikt. Hetzelfde gebeurt bij Downloaden als PDF; als er een PDF van de aanvraag gemaakt is wordt dit moment bij de button gepresenteerd.

 

Accordering leverancier en afnemer

In de kantooromgeving van eVDM® wordt nu duidelijker weergegeven wat de status van het bevestigen bij de leverancier en afnemer is.
Achter de naam van de leverancier en afnemer wordt middels een icon gepresenteerd wat de status is:

In de geopende aanvraag wordt dit bijvoorbeeld als onderstaande gepresenteerd: