Release notes versie: 1.2.5

eVDM® update 07-03-2023 (Sp-41 rVDM)

Beëindigde aanvragen

De gereden aanvragen blijven nu niet meer in de app zichtbaar totdat zowel leverancier als afnemer akkoord hebben gegeven. Wanneer de chauffeur nu een rit/aanvraag heeft beëindigd dan blijft deze nog 72 uur zichtbaar, daarna verdwijnt deze automatisch van de tab Aanvragen. In de kantooromgeving blijven de aanvragen natuurlijk wel gewoon zichtbaar.

 

Tab aanvragen

Om het contrast in de app tussen de tabs Aanvragen en eVDMs wat groter te maken heeft de tab Aanvragen een licht grijs/blauwe achtergrond
gekregen.

 

Wijzigen aanvraag tijdens transport

eCert heeft een versoepeling doorgevoerd die het mogelijk maakt dat een aanvraag nog aangepast kan/mag worden nadat het transport al gestart is. Zolang de rit nog niet beëindigd is mag de aanvraag nog in eVDM® aangepast worden; dus bv de leverancier mag nog aangepast worden als het transport al gestart.

Let op! eCert controleert de wijziging wel en kan deze ook afkeuren.

 

Aanpassen afgekeurde aanvraag

Als een leverancier of afnemer een aanvraag heeft afgekeurd dan wordt dit in eVDM® in het overzicht gepresenteerd via een alert.

 

 

 

Vervolgens wordt bovenin in de geopende aanvraag de betreffende reden gepresenteerd.

Door op    te klikken kan de aanvraag aangepast worden.

 

De aanpassing kan dan met Registratie aanpassen en versturen weer bij eCert aangeboden worden.

 

Versoepeling bij afkeuring

eCert ervaart nadat het transport is gereden dat het goed- of afkeuren bij en door leveranciers en afnemers niet altijd goed gaat. Bij een afkeuring wordt niet altijd de juiste reden aangevinkt waardoor het juiste onderdeel in de aanvraag niet aangepast kan worden.

Dit is nu versoepeld; wanneer een aanvraag afgekeurd wordt kunnen alle betreffende velden weer aanpast worden met uitzondering van de weegmelding.

Als een leverancier of afnemer het niet eens is met het gewicht dan moet dit specifiek aangevinkt worden.
Deze versoepeling is nu ook op deze manier in eVDM® doorgevoerd.