Mesttransport registratie

Als mesttransporteur bent u verplicht om het mestvervoer te registreren. Dit is vastgelegd in de Meststoffenwet. Het gebruik van te veel mest is namelijk schadelijk voor het milieu en de overheid wil het vervoer van dierlijke mest in beeld hebben.

Invullen VDM

Bij het transporteren van mest is de vervoerder verantwoordelijk voor het laden, wegen, bemonsteren, lossen en versturen van mestmonsters naar het laboratorium. Daarnaast moet er bij elk transport van mest een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) ingevuld worden. Door middel van het VDM worden de gegevens van de mest geregistreerd en kan worden bijgehouden en gecontroleerd waar de mest vandaan komt en waar het naartoe gaat.